Kyrkan i fält – Fältpräster i det svenska försvaret

215 kr

Artikelnr: 9789175807782 Kategori: Författare: | Förlag: | Antal sidor: 205 Format: |
Beskrivning

Beskrivning

Vad gör en präst egentligen inom försvaret? Ska fältprästen elda trupperna till stordåd mot fienden eller vara en samtalspartner för den som har det svåra uppdraget att vara soldat? Synen på fältpräs­tens uppgift har förändrats sedan början av 1900­ talet och i den här boken skildras de olika faserna i denna utveckling. Även de yttre organisationsformerna har reviderats fortlöpande och relationen mellan fältpräst, samfund och försvarsmakt har skiftat.

Fältprästverksamheten är i dag ekumeniskt organiserad. Ekumeniken inom fältkyrkan har varit konfliktfylld och vägen från statskyrkligt överhetstänkande till fria samfund i samverkan beskrivs i denna studie, speglad mot den allmänna ekumeniska utvecklingen. Dessutom sätts de enskilda aktörernas kyrkosyn in som ett sätt att förstå de hundra årens förändring. Det är första gången principerna, organisationen och konflikterna omkring kyrkan i fält belyses på ett systematiskt sätt.

Författare är Klas Hansson, teologie doktor i kyrkohistoria. Han inriktar sin forskning mot 1900 ­talets kyrko­historia och han har tidigare skrivit om ärkebiskopsämbetet i Svenska kyrkan.