Växjö stifts herdaminne – Pastorat och präster cirka 1915–2001

327 kr

Artikelnr: 9789177770886 Kategori: Förlag: | Antal sidor: 591 Format: | Övrigt:

Summarisk översikt av Owe Samuelsson

Beskrivning

Beskrivning

De prästbiografiska uppslagsverken i Sverige, de s.k. herdaminnena, ger detaljerad information om samtliga präster som tjänstgjort i ett stift relaterade till den kyrkliga indelningen i församlingar, pastorat och kontrakt. För nuvarande Växjö stift finns sedan länge två sådana herdaminnen, Gotthard Virdestams Växjö stifts herdaminne (Kronobergs och Jönköpings län fram till 1934, band 1–8) och Bror Olssons Kalmar stifts herdaminne (Kalmar län, dvs. Kalmar stift före sammanläggningen med Växjö stift 1915 och för tiden därefter fram till 1951, band 1–5). Ett fortsatt herdaminnesarbete med samma höga ambitionsnivå som i dessa har hittills inte varit möjligt att förverkliga. Som ett första steg till en fortsättning utgavs 1987 Owe Samuelsson och Gunnar B. Petersson, Series pastorum för Växjö stift. Uppföljning av prästserierna i Gotthard Virdestams och Bror Olssons herdaminnen (Växjö stiftshistoriska sällskap – Meddelande 7). Som ett andra steg har nu denna sammanställning reviderats och kompletterats och förts fram t.o.m. 2001. Slutåret har valts med hänsyn till de kring sekelskiftet 1999/2000 aktuella strukturförändringarna i Svenska kyrkan.

Boken ger svar på frågor om prästernas tjänstgöringar i stiftet, i dess olika församlingar, pastorat och kontrakt och om den kyrkliga indelningen under nästan hela 1900-talet. Den kan tjäna som stiftshistorisk uppslagsbok för personhistoriker, hembygds- och släktforskare, kyrkohistoriker och inte minst för församlingarna i Växjö stift.