Tidens Tecken – Nostalgins nya dåtider

182 kr

Artikelnr: 9789177770640 Kategori: Förlag: | Antal sidor: 108 Format: | Redaktör: | Övrigt:

Ingår i skriftserien Tidens tecken. Nr 3 2018

Beskrivning

Beskrivning

Tidens Tecken ges ut en gång per år och erbjuder ett forum där samhälleliga och existentiella teman centrala för Svenska kyrkans verksamhet, vision och identitet belyses ur olika perspektiv. I detta nummer, Nostalgins nya dåtider, utforskar artikelförfattarna nostalgins återkomst i en globaliserad värld. Gemensamt för nostalgins olika uttryck tycks vara känslan av förlust, av att ett tomrum har öppnat sig i det kollektiva och individuella livet. Det som skiljer dem åt är tolkningen av vari denna förlust består, vem som bär skulden för den och hur, och med vad den ska ersättas.

Tidens tecken ges ut vid kyrkokansliet och vill värna och tillvarata en mångfald av röster och perspektiv. I varje nummer förhåller sig därför artikelförfattarna fritt till angivet tema.

I detta nummer medverkar Svetlana Boym, professor i slaviska språk och jämförande litteratur vid Harvard University; Bengt Kristensson Uggla, teolog, filosof, författare och professor vid Åbo Akademi, Hans Ruin, professor i filosofi vid Södertörns högskola, Urban Claesson, professor i historia med särskild inriktning mot kyrkohistoria vid Högskolan Dalarna i Falun, Marcia Sá Cavalcante Schuback, professor i filosofi vid Södertörns högskola samt Vibeke Olsson Falk, författare.