Tegnér och kristendomen

225 kr

Artikelnr: 9789177771470 Kategori: Författare: | Förlag: | Antal sidor: 156 Format: |
Beskrivning

Beskrivning

»Och attiskt är saltet på biskopens tunga, och tankarna komma direkt från Atén.« Så skriver Fröding i sin dikt om Esaias Tegnér. Var biskopen i Växjö verkligen kristen? I den här boken skildras med användande av tidigare delvis okänt källmaterial Tegnérs syn på religionerna i allmänhet och på kristendomen synnerhet. Särskild uppmärksamhet ägnas hans uppfattning av försoningen. Också Tegnérs syn på kyrka och skola uppmärksammas. Slutligen jämförs hans teologi med två samtida kollegors, Frans Michael Franzén och Carl Adolph Agardh.
Hela tiden används alla tillgängliga källor: dikter, predikningar och brev. Dikten Nattvardsbarnen bifogas i sin helhet.

Sten Hidal är professor emeritus i bibelvetenskap vid Lunds universitet och ordförande i Tegnérsamfundet.