Spänning och samspel

244 kr

Artikelnr: 9789177770947 Kategorier: , Författare: | Förlag: | Format: |
Beskrivning

Beskrivning

Det finns många intressanta teologiska studier om kyrka respektive liturgi. Relationen mellan ecklesiologi och liturgi beaktas däremot sällan trots att den utifrån perspektiv inom liturgisk teologi har en avgörande betydelse.

Med denna bok vill Marie Rosenius bidra till reflektioner över den dialektik som föreligger mellan teori och praxis med fokus på olika förståelser av kyrka och gudstjänst samt förhållandet dem emellan. Boken redogör inte bara för teorier inom ecklesiologi och liturgi utan ger i relation till teorierna också exempel på hur man teologiskt kan analysera och problematisera ecklesiologiers inverkan på praxis och praxis inverkan på ecklesiologier. Med praxis åsyftas i detta sammanhang inte bara handlandet i kyrko- och gudstjänstliv utan också handlandet i vidare bemärkelse, det vill säga även forskning.

Marie Rosenius är teologie doktor vid Umeå universitet där hon 2015 disputerade med avhandlingen Svenska kyrkan samma kyrka? Ecklesiologi före och efter relationsförändringen mellan kyrka och stat. Från 2018 är hon postdoktoral Polinforskare i Praktisk teologi vid Åbo Akademi.