Se ansiktet – Tjugofyra essäer inför inkarnationens mysterium

60 kr

Artikelnr: 9789175802923 Kategori: Författare: | Förlag: | Antal sidor: 300 Format: | Övrigt:

Vi justerar rabatten på fakturan som skickas med försändelsen.

Beskrivning

Beskrivning

En dag ställde Jesus frågan till sina lärjungar: Och ni, vem säger ni att jag är? Sedan dess har kristna och icke-kristna försökt ge ett svar. I tusen år har kristendomen i olika gestaltningar varit den dominerande religionen i Sverige. I dag är intresset för »det andliga« större än på länge, men ändå är det få människor som tycks förvänta sig något av just kristendomen. Förkunnelsen har också råkat i kris. Många predikanter låter som om åhörarna var befriade från både tanke och uppriktighet i sitt sökande. Kunskaperna om Bibeln och det kristna sättet att möta tillvarons utmaningar har kanske också nått ett lågvattenmärke. Läran om inkarnationen, att Gud blivit människa, tycks vara det mest avlägsna och okända, trots att den i Nya testamentet framstår som proberstenen på äkta kristen tro. Anders Piltz vill med denna bok ställa frågan om kristendomen, eller rättare sagt frågan om Jesus Kristus. Saken gäller inte smakfrågor utan sanningen om Jesus. Vem är han egentligen? Allt annat hänger på hur man besvarar hans egen fråga. Med utgångspunkt från det absolut unika i kristendomen, inkarnationen, att Gud har blivit människa och av människorna blev behandlad som en förbrytare, skriver Anders Piltz tjugofyra essäer inför inkarnationens mysterium. Det är ett försök att någorlunda utförligt plädera för berättelsen om Jesus Kristus som den trovärdigaste tolkningen av tillvarons gåta på denna förfärliga och underbara jord. Berättelsen säger att Gud blivit människa, för att göra människan gudomlig – och därigenom sant mänsklig.