Prästgårdsteologi

244 kr

Artikelnr: 9789177772088 Kategorier: , , Författare: || Förlag: | Antal sidor: 236 Format: |
Beskrivning

Beskrivning

En bok med titeln Prästgårdsteologi – när prästgårdarna säljs och teologin sägs stå lågt i kurs – vad är det?
Prästgården är här en symbol för församlingspräster med utrymme för både studier och församlingsvård, där altare och skrivbord hör samman. Boken lyfter fram tjugo församlingspräster som var verksamma under perioden 1950–2000 därför att de har något att säga 2020-talets kyrka.
Några präster har skrivit utmanande prästmötesavhandlingar, andra har mest skrivit i församlingsblad, en del har skrivit mycket, andra nästan ingenting alls. Någon har skrivit detektivromaner, en annan många psalmer. Gemensamt har de bidragit till förståelsen av hur man bygger församling och vad det innebär att vara kyrka i världen:
Alf Corell | Ragnar Ekström | Carl Strandberg | Carl Greek Henrik Ivarsson | Margit Sahlin | Axel Rappe | Pehr Edwall Gunnar Rosendal | Rune Klingert | Evert Palmer Lars Lindhagen | Per-Olof Sjögren | Lars Ekblad | Erik Beijer Tage Bentzer | Sven-Oskar Berglund | Anders Frostenson Barbro Westlund | Karl-Gunnar Ellverson

Boken avslutas med några reflektioner och jämförelser mellan Svenska kyrkan och det svenska samhället under 1900-talets andra hälft och läget på 2020-talet, inte utan konstruktiv kyrkokritik.

Sven-Erik Brodd är teologie doktor, präst och professor emeritus.
Gunnar Weman är teologie doktor, biskop och ärkebiskop emeritus.