Pentekostalismen i Sverige på 2020-talet

258 kr

Artikelnr: 9789177771876 Kategori: Förlag: | Antal sidor: 286 Format: | Övrigt:

Studia Pentecostalia Upsaliensia nr 5

 

Beskrivning

Beskrivning

Det religiösa landskapet i Sverige förändras snabbt. De traditionella kyrkorna går tillbaka och tappar inflytande. Men det finns en riktning som går mot strömmen och som ökar från år till år – den pentekostala. Den har hittills fått relativt lite uppmärksamhet i akademin och i pressen, men tillväxttakten kommer förmodligen att ändra på det.
Pentekostalismen innefattar traditionell pingstväckelse, karismatiska grupper i etablerade kyrkor och neo-pentekostala influenser i nybildade församlingar – såväl bland etniska svenskar som bland nysvenskar med rötter i Latinamerika, Afrika och Asien. De sistnämnda grupperna är ofta relativt obemärkta i det svenska samhället. De samlas i källarlokaler, helglediga skolor eller i föreningslokaler. De är inte alltid stora, men de är många, särskilt i storstäderna.
Den här boken försöker ge en översikt av det pentekostala landskapet under 2020-talet. Den inleds med en kyrkohistorisk tillbakablick på hur pentekostalismen har påverkat olika kyrkor i Sverige hittills. Därefter följer en genomgång av alla pentekostala församlingar som bildats i Sverige sedan 1974 och sedan en rad fallstudier – alltifrån en lägesbeskrivning från den största pentekostala kyrkan, Pingströrelsen, till de minsta karismatiska grupperna, som t.ex. afrikanska pentekostaler i Malmö, Mekane Yesus-föreningen i Skärholmen, latinamerikanska församlingar i Stockholm och burundiska invandrare som integrerats i svenska församlingar. En av fallstudierna behandlar Oas-rörelsen – den karismatiska riktningen inom Svenska kyrkan.
Vid sidan av att presentera ny kunskap om detta religiösa fält, bidrar boken på ett informativt sätt till att belysa problematiken när människor från andra länder försöker bli en del av det svenska samhället.
Boken är resultatet av flera pågående forskningsprojekt som har representerats i en tvåårig, tvärvetenskaplig seminarieserie i Uppsala, arrangerad av Institutet för Pentekostala Studier. Deltagarna är forskare från Linnéuniversitetet, Göteborgs universitet, Akademi för Ledarskap och Teologi i Örebro, École des Hautes Études i Paris, Oslo universitet och Uppsala universitet.

I denna bok, som fyller en stor kunskapslucka, identifieras och diskuteras inte enbart den klassiska pingstväckelsen. Ny och bred kunskap ges även om tre andra pentekostala strömningar som numera finns i Sverige: oberoende kyrkor med icke-västerländskt ursprung, den karismatiska förnyelsen i olika protestantiska och katolska kyrkor samt den neopentekostala rörelsen. För alla som är intresserade av samtida svensk kyrkohistoria är denna bok ett måste.
Curt Dahlgren, professor emeritus i religionssociologi, Lunds Universitet.