Om tron

244 kr

Artikelnr: 9789177770527 Kategori: Författare: | Förlag: | Antal sidor: 259 Format: |
Beskrivning

Beskrivning

Kan den kristna tron ha något att komma med i en värld präg­lad av ökande polarisering, katastrofala klimatförändringar, misstro och vilsenhet? Är det möjligt att hävda att kristen­domen förändrar allt? Att inför sådana utmaningar tala om Jesus som vägen till frälsning? I denna bok hävdar den finländske teologen Patrik Hagman att det inte bara är möjligt, utan nödvändigt. Det kräver att kristendomen än en gång lyckas med det som hållit tron levande i tvåtusen år – att utan att överge den tradition som format den, förnya sig och knyta an till nu­ tidens frågor och problem. Här ställs de klassiska kristna lärorna om skapelsen, syn­den, frälsningen och kyrkan i dialog med vår tids indivi­dualism, kapitalism och tilltagande nationalism. Kristen­ domens praktiker som dopet, nattvarden och bönen får belysa sexualitet, medicin, hälsa och kön. Speciellt viktig blir kyrkan, en annorlunda gemenskap som i tillbedjan, byggandet av gemenskap och i ett tjänande av världen ständigt strävar efter att bli en bild av Guds rike i världen.

”Med denna bok framträder Patrik Hagman allt tydligare som en av vår tids betydande ekumeniska teologer i Norden. Med sin uppväxt inom fri­ kyrkan, sin hemvist i den Finlands­ svenska lutherska kyrkan, och därtill sin djupa kännedom om såväl ortodox som katolsk teologi formulerar han en syntes som inte bara utmanar och för­enar. Den inspirerar till gudstjänst och lärjungaskap. Om tron är ett läsäventyr och en bild­ningsskrift. Stimulerande för tanken, uppbygglig för tron, vägledande i var­ dagen och inte minst – hoppfull om kyrkan.”  Ur Peter Halldorfs förord