Och där var många andra kvinnor …

244 kr

Artikelnr: 9789177771418 Kategori: Författare: | Förlag: | Antal sidor: 227 Format: |
Beskrivning

Beskrivning

Föreställningen att kristendomen är något som försämrade livet för kvinnan är allmänt spridd. Den här boken visar att den bilden behöver revideras. Med kristendomen påbörjades en långsam förändring till det bättre för kvinnor inom politik, yrkesliv, äktenskap och intellektuellt liv, med en höjdpunkt under medeltiden. I det medeltida Europa hade kvinnor hög status som kompetenta, ansvariga och inflytelserika samhällsmedborgare. Inte heller i Norden finns några tydliga belägg för att kvinnor skulle ha fått lägre status eller mindre handlingsutrymme när kyrkan vann mark än de haft under forntiden.
Det är först från renässansen som kvinnans ställning börjar dala för att mynna ut i det borgerliga idealet med en passiv hustru hänvisad till hemmets fyra väggar. Kvinnorörelsen som föddes på grund av denna nedgång var en sekulär rörelse. Men den hade sina rötter i en kultur där kvinnan uppnått status som person i egen rätt, tack vare kristendomen.

Boken är smart, spränglärd, associationsrik. Djupdykandet i källorna och grekiskan ger omtolkningar av slentrianöversättningar som verkligen skakar om. Pernilla Ström, kolumnist och samhällsdebattör