När de gamla gudarna dog

225 kr

Artikelnr: 9789172171176 Kategori: Författare: | Förlag: | Antal sidor: 197 Format: | Övrigt:

Andra reviderade utgåvan, första utgåvan, Lund 2012

Beskrivning

Beskrivning

Kristendomens födelse ca 50 e.Kr. är den märkligaste händelsen under antiken, men det har antikforskare inte alltid ansett. Höjdpunkten för dem var de trehundrafemtio åren mellan Homeros och Platon (700 f.Kr.–350 f.Kr.).
Gustave Flaubert kan med sitt paradoxala skarpsinne fortfarande inspirera vårt tänkande över denna antika förnyelseprocess: ”När gudarna inte längre fanns och Kristus ännu inte fanns, var det, mellan Cicero och Marcus Aurelius, ett unikt ögonblick, då människan bara var till.”
Den här bokens inriktning är mentalitetshistorisk. Huvudtemat, den grekisk-romerska antikens övergång till en kristen värld, utforskas inte systematiskt utan återkommer gång på gång från olika perspektiv och visar att kristendomen inte avvisade den grekiska kulturen utan assimilerade den.

Lars Rydbeck disputerade 1968 i Uppsala på en avhandling om arten av grekiska i Nya testamentet. Han har varit lektor i latin och grekiska i Värnamo och Lund och universitetslektor i bibelvetenskap, särskilt grekiska, vid Lunds universitet. Rydbeck är docent i nytestamentlig filologi och Nya testamentets grekisk-romerska omvärld.