Må din väg gå dig till mötes

225 kr

Artikelnr: 9789177771869 Kategori: Författare: | Förlag: | Antal sidor: 154 Format: |
Beskrivning

Beskrivning

Det är om livsmod boken berättar. Livsmod är kraft att orka i vardagen och i motgången, att upptäcka att det finns verktyg för glädje också när livet känns tungt. Livsmod är att försöka bibehålla sinnets frihet och ett hopp i livets olika skiftningar.
Det kan kännas som en motsägelse men är viktigt: Livets rikedom beror inte bara på det lätta och glada vi fått uppleva utan också på det vi har fått arbeta oss igenom och övervinna. Det handlar om att i sitt inre bli medveten om hur livet levs för att kunna ta till vara på det och kanske hitta nya lösningar på frågeställningar som vi arbetar med – eller som gör sig påminda.
Vi inbjuds här att reflektera över vad som kan vara till hjälp för att hitta en väg i livet som stärker känslan av lugn, tillfredsställelse, harmoni, trygghet, glädje, kraft och hopp och som ger oss lust att leva. Och att fundera över det väsentliga i livet oberoende av var vi befinner oss på livsresan.
Boken passar både för eftertanke i grupp och för begrundan i enskild läsning.

Agnete Kinman är präst i Svenska kyrkan och läkare med själavårdsutbildning vid S:t Lukas.

Omsorgsfullt skriven med angelägna ärenden. Jag tänker att den kan vara till god nytta och välsignelse i församlingarnas arbete. Thomas Wärfman kyrkoherde i Norrköpings pastorat

I sina böcker väljer Agnete bort det akademiska språket och kan då samtidigt röra sig i det lilla och det stora perspektivet samt sträcka ut långt för att nå bredden och djupet – samtidigt! Likaledes tillägnar vi oss ett oändligt antal nyanser som svar på dom viktiga frågorna – vi känner igen oss! Tillsammans med Agnete Kinman vågar jag vara i maktlösheten……är det inte där Gud bor!?!
Jag rekommenderar Agnete Kinman bok Må din väg gå dig till mötes –  Att finna sin väg till livsmod och livsrikedom som obligatorisk  kurslitteratur inom teologisk utbildning. Gunilla Drotz, sjukhuspräst em