Identitet och gestaltning

259 kr

Artikelnr: 9789177770381 Kategorier: , Författare: | Förlag: | Antal sidor: 346 Format: | Övrigt:

Studia theologica holmiensia nr 29

Beskrivning

Beskrivning

Upptäckarglädje och användbarhet står i centrum för denna antologi där författaren samlar artiklar från sin egen forskning kring svensk frikyrklighet. Författaren utgår från olika gestaltningar av en väckelserörelses identitet och beskriver personligt arbetet med att steg för steg mejsla fram en sammanhållen bild. Forskningens förutsättningar diskuteras i en särskild del med betoning på utfall, tillämpning och relevans för både akademi och kyrka.

Hans Andreasson är pastor i Equmeniakyrkan och docent i praktisk teologi vid Åbo akademi. Han har i sin forskning intresserat sig för de nordiska väckelserörelserna under 1800- och 1900-talet, med en särskild betoning på Svenska Missionsförbundet.