I skuggan av Jakob, bror till Jesus från Nasaret

215 kr

Artikelnr: 9789172171343 Kategorier: , Författare: | Förlag: | Antal sidor: 147 Format: |
Beskrivning

Beskrivning

Från Jerusalem var det som det skulle utgå – Guds rike av fred och rättvisa som många tänkte sig snart skulle bli verklighet på jorden. När staden år 70 i stället gick under ska somliga ha tolkat det som en följd av vad som skedde kring Jakob åtta år tidigare.
I trettiotalet år var Jakob verksam som en judisk ledargestalt i Jerusalem. När han till slut – liksom sin bror långt före honom – blev avrättad utbröt stora protester. Men trots att det var han som ledde den judiska rörelse som med tiden kom att mynna ut i en ny religion kallad kristendom (en utveckling Jakob själv inte hade någon delaktighet i) är han i hög grad en bortglömd gestalt i historieskrivningen.
I den här boken ges olika vinklingar på vem Jakob från Nasaret kan ha varit och vad han kan ha stått för – i relation till sin samtid och till det mer allmängiltiga.