Henric Schartau 1757–1825, Syfte, samtid, samhälle

257 kr

Artikelnr: 9789175802886 Kategori: Förlag: | Antal sidor: 205 Format: | Redaktör: | Övrigt:

Illustrerad i färg

Beskrivning

Beskrivning

18 studier om häradsprosten Henric Schartau. Kring honom samlades människor av olika slag: skolbarn, juridikprofessorer, gamla tjänarinnor och många andra. Genom hans själavårdsbrev påverkades människor även i andra delar av landet. Unga teologer förde vidare den schartauanska väckelsen, som förenade pietismens omsorg om den enskildes andliga utveckling med den lutherska ortodoxins principiella kyrklighet. Schartau har utövat ett djupgående inflytande på kyrkolivet i södra och västra Sverige under 1800- och 1900-talen.