Gud och det onda

288 kr

Artikelnr: 9789177771883 Kategori: Författare: | Förlag: | Antal sidor: 388 Format: |
Beskrivning

Beskrivning

Ämnet ”Gud och det onda” har sedan antikens dagar, i synnerhet bland kristna tänkare, röjt stor uppmärksamhet. Men det har i ännu högre grad aktualiserats sedan 1950-talet, efter att några anglo-amerikanska filosofer hävdade att Guds existens var logiskt oförenlig med det ondas förekomst i världen. Denna utmaning fick sitt svar från kristna tänkare som med hjälp av den nyare formella logiken kunde visa att detta påstående var oberättigat. Den efterföljande diskussionen har inte avstannat och har tills nu gett upphov till omkring tio tusen vetenskapliga böcker och artiklar i detta ämne. Samtidigt har ett förnyat intresse väckts för det kristna svaret bland teologer och filosofer under antiken och medeltiden. Denna bok av jesuitpater fil. dr. Rainer Carls SJ är tänkt som både en översikt över själva ämnets utveckling under historiens lopp och i synnerhet som ett bidrag till den nyare diskussionen. Det är ett försök att konfrontera den klassiska teodicédiskussionen bland tidigare kristna tänkare med nyare vetenskapliga upptäckter inom den nyare logiken och naturvetenskapen och framför allt att se dess samband med den nyare katolska teologin.

Rainer Carls är katolsk präst i jesuitorden och licentiat i både filosofi och teologi vid jesuiternas högskolor i München och Frankfurt samt fil. dr. i teoretisk filosofi i Göteborg. Han är nu verksam i S:ta Eugenia församling i Stockholm. Han har tidigare på Artos och Norma bokförlag givit ut Ignatius av Loyolas teologiska profil (2013).