Från Sinai till himlen

215 kr

Artikelnr: 9789177772033 Kategorier: , Författare: | Förlag: | Antal sidor: 166 Format: |
Beskrivning

Beskrivning

Är det naturligt att tro på Gud i vår moderna tid, vetenskapens tidsålder? Vad möter vi för gudsbild och människosyn i Psaltaren, en av världens äldsta bönböcker? Vad har Tio Guds bud för bakgrund och innebörd? Vad kan menas med evangelisk själavård? Hur ser kyrkans framtid ut? Det är några av de frågor som behandlas i den här klarsynta boken. Den presenterar resultat från vetenskaplig bibelforskning på ett lättillgängligt sätt och förutsätter inga teologiska förkunskaper.
Det första kapitlet börjar i det längesedan förflutna, Israels möte med Gud vid Sinai. Det sista kapitlet slutar i vad som enligt Bibeln är den yttersta framtiden, himlen. Bakom alla kapitel ligger övertygelsen att världen som vi lever i är Guds och att Bibeln har väsentliga saker att säga om Guds och vår värld.

Erik Aurelius bor i Lund, har varit biskop i Skara stift och dessförinnan församlingspräst i Linköpings stift och professor i biblisk teologi vid universitetet i Göttingen.