Förskjutningar. Avgörande skiften i relationen mellan judar och kristna

244 kr

Artikelnr: 9789172171350 Kategorier: , Förlag: | Antal sidor: 209 Format: | Redaktör: || Övrigt:

Skrifter om judisk och kristen tro och tradition nr 6

Beskrivning

Beskrivning

Relationen mellan judar och kristna är speciell. Det är inte lätt att finna två trosgemenskaper som samtidigt står så nära och så långt från varandra. Det har sagts att förra århundradet har inneburit både det bästa och det värsta i denna relation, och det är inte svårt att finna exempel på båda aspekterna.
Syftet med denna antologi är att belysa förhållandet mellan judar och kristna ur olika synvinklar – bibliskt, historiskt, teologiskt, hermeneutiskt och dagsaktuellt. Ett ord kan sammanfatta de olika bidragen: förskjutningar – och därför har detta begrepp fått ge namn åt boken. De judiskkristna relationerna handlar i hög grad om förskjutningar: först ersättningsteologins förskjutning från Israel till kyrkan under de första århundradena, när den segrande kyrkan teologiskt förskjuter det judiska folket som förbundets folk för att själv inta dess plats. Konsekvenserna av denna förskjutning kom att prägla resten av historien fram till det ödesdigra 1900-talet. En annan förskjutning har emellertid också ägt rum: den självrannsakan, omprövning och omvändelse som pågått inom många kyrkor i synen på judar och judendom efter Förintelsen och Andra Vatikankonciliets epokgörande deklaration Nostra aetate.

Med sina elva kapitel av lika många författare – sex judar och fem kristna – kan denna bok bidra till ökad kunskap, förståelse och respekt mellan judar och kristna.