Evangelisk katolicitet – Om kyrkans enhet och identitet i Kristus

244 kr

Artikelnr: 9789177771692 Kategori: Förlag: | Antal sidor: 225 Format: | Redaktör: |
Beskrivning

Beskrivning

Evangelisk katolicitet handlar om kyrkans identitet – den allmänneliga katolska kyrkan i världen och genom alla tider. Men det handlar också om Svenska kyrkans egen identitet, om hur hon kan förstå sig själv utifrån sin historia och i dagens situation. Svenska kyrkan är som begrepp avgränsande – en nationalkyrka – men i den katolska kyrkans perspektiv är hon främst en kyrkoprovins i den enda, heliga, allmänneliga och apostoliska Kyrkan, en del av Kristi kyrka här och överallt, nu och alltid.
I begreppet evangelisk katolicitet ryms såväl den evangelisk lutherska traditionen som det katolska arvet i alla tider och överallt. Därför är ämnet angeläget. Den här antologin spänner över vida områden, från det bibliska sammanhanget till dagens pastorala behov, från hur begreppen katolsk och evangelisk har förståtts sedan reformationen till mer pastorala aspekter. Det handlar om Svenska kyrkans självförståelse och identitet men också om den större samhörighet som skulle kunna kallas för Den evangelisk-katolska kyrkan. Antologin kan förhoppningsvis bidra till att vi tar ännu något litet steg till att förverkliga kyrkans enhet.

Författarna till denna antologi är Marco Aldén, Carl Axel Aurelius, Peter Bexell, Sven-Erik Brodd, Erik Eckerdal, Maria Eckerdal, Biörn Fjärstedt, Markus Hagberg, Kjell O. Lejon, Berth Löndahl, Mikael Löwegren, Folke T Olofsson och Henrik Tobin.