Avstånd Delaktighet Längtan

215 kr

Artikelnr: 9789177771814 Kategori: Författare: | Förlag: | Antal sidor: 180 Format: | Övrigt:

Ingår i Svenska kyrkans forskningsserie, nr 47

 

Beskrivning

Beskrivning

I Asarums pastorat, Lunds stift, har man under två år satsat tid, pengar och personella resurser för att öka antalet deltagare i söndagens gudstjänst och deras upplevda delaktighet i densamma. Man har satsat stort och vunnit mycket, men kanske inte vad någon förväntat sig. Projektet ska efter två år visa sig ha krävt ett arbete för att öka en upplevd delaktighet bland de anställda själva.
Som forskare har Caroline Klintborg inbjudits att följa satsningen. Boken ger läsaren en möjlighet att komma nära såväl medarbetare som församlingsbor och deras tankar kring gudstjänst och delaktighet. Gudstjänstsatsningen i Asarums pastorat och de många röster som Caroline Klintborg lyhört presenterar, ger exempel på uttryck för ett avstånd till gudstjänst, till kyrka och till en kristen identitet. Men de ger också exempel på en längtan, inte minst bland församlingens medlemmar. En längtan efter delaktighet och ett sammanhang för samtal om livet och efter nya sätt att vara kyrka i en tid av religiös förändring.

Caroline Klintborg (f.d. Gustavsson) är docent i religionspedagogik och verksam som lektor vid Stockholms universitet. Hon har på Artos & Norma bokförlag tidigare givit ut boken Delaktighetens kris. Gudstjänstens pedagogiska utmaning (2016) i vilken en studie av körsångares upplevda delaktighet i söndagens gudstjänst presenteras. Carolines forskningsintresse rör frågor om meningsskapande, begreppsbildning och om religionskunskapsämnets och kyrkans plast i en tid av religiös förändring.