Per Beskows pris 2018

2018 års pris är det tredje i ordningen och tilldelas:

Högskolelektorn Jonna Bornemark
Docent och lektor vid Södertörns högskola, Stockholm

Genom sin forskning och undervisning, sitt författarskap och sin medverkan i media, bidrar Jonna Bornemark till fruktbara möten mellan teologi och filosofi. Hennes studier av kvinnors liv och existentiella erfarenheter i kristen mystik, av åldrande och död och havandeskap, av relationen mellan människa och djur, ger alla djup till ett offentligt samtal och låter även den kristna rösten höras. Jonna Bornemarks inlägg i samtidens frågor präglas av ett personligt anslag, ett allvar och en stor relevans för den moderna människan och för det gemensamma samhällsbygget.

Överlämnandet av priset sker fredag den 25 maj 2018, kl 17.00
S:ta Eugenia kyrka
Kungsträdgårdsgatan 12
111 47 STOCKHOLM

Kontaktuppgifter:
Artos & Norma bokförlag
Mikael Löwegren, 070-697 70 88

Pristagare
Jonna Bornemark, jonna.bornemark@sh.se

Här hittar du en tryckt version Jaynes föreläsning vid mottagandet av Per Beskows pris 25 maj 2018