Nyhet

Wilfrid Stinissen avliden

På tröskeln till 1 söndagen i advent dog Wilfrid Stinssen, 86 år gammal, hemma i sitt kloster. När den cancer som tog hans liv väl upptäckts gick förloppet mycket snabbt. Sveriges kristenhet har förlorat en av vår tids viktigaste andliga vägledare. Karmelitermunken Wilfrid kom till skånska Tågarp från Belgien 1967 tillsammans med tre medbröder. Under närmare femtio år var han verksam här. Den främsta uppgiften var förstås att be och arbeta i klostret han var med om att grunda. Men det var genom sina många retreater och sitt omfattande författarskap som han kom att nå en större krets.

Det är inte utan humor, med tanke på att det var högst motvilligt som han började ägna sig åt bokskrivande. Han som inte såg det som sin kallelse, kunde till slut se tillbaka på en produktion med 31 egna böcker, förutom mängder av andra texter och samtalsboken Ansikte mot ansikte tillsammans med Göran Skytte.

Ett viktigt steg togs när katoliken Wilfrid 1987 började ge ut böcker på det frikyrkliga förlaget Libris. Därigenom, och senare även genom förlaget Artos, kom han att nå ut till nya grupper. På ett självklart sätt knöts han vid starten 1994 till tidskriften Pilgrim. Han var också inledningstalare vid Pilgrims första stora Vintermöte några år senare. Hans insats som en av pionjärerna för den andliga ekumeniken i detta land kan inte överskattas.

När han i november 2007 drog sig tillbaka från offentligheten firades en avskedsmässa på Berget i Rättvik. Han själv predikade om de kristnas enhet och kunde därefter inbjuda alla döpta till nattvardsbordet. Denna eukaristiska gästfrihet var ett profetiskt tecken av den katolske biskopen och en frukt av Wilfrids andliga ekumenik.

Att han kunde tala till kristna från olika traditioner berodde på kombinationen av enkelhet och djup. Hos honom hade mystik och dogmatik verkligen förenats till ett. Hans gärning visar det i grunden falska med en motsatsställning mellan tro som liv och som lära. Om samtiden hade han däremot inte mycket att säga; det var andras uppgift. Den karmelitiska spiritualiteten är på gott och ont så att säga tidlös i sin fokusering på bönens väg.

Han har av Peter Halldorf också kallats ”munken med glimten i ögat”. Det djupa allvaret och den stora lärdomen fanns där alltid tillsammans med tydligt förnimbar stilla glädje. I samtalen med Skytte är skrattet aldrig långt borta.

Broder Wilfrid Stinissen kommer att begravas den 19 december. Hans sista gåva till svensk kristenhet verkar bli en postum nyutgåva av hans predikosamling Som en skatt (Artos); denna utökade upplaga beräknas utkomma i april 2014.

Mikael Löwegren
(denna text är publicerad i Kyrkans tidnings pappersupplaga 2013-12-05)