Nyhet

Vårnyheter!

Ett antal nya spännande titlar har anlänt. Bl a “Pilgrimens berättelse” – en muntligt berättad självbiografi där Ignatius av Loyola, helgonförklarad och en av katolska kyrkans mest lysande gestalter, redogör för omtumlande händelser i sitt liv. Den visar hur Gud ledde honom in på en lång och mödosam färd längs snåriga stigar som ofta tvingade honom att vända tillbaka och börja om på nytt.

Missa inte heller litteraturvetaren Helena Bodins nya stora bok “Bruken av Bysans”. I boken studeras reseskildringar från klosterhalvön Athos, Bysans plats i litteraturhistorieskrivningen, mottagandet av Gunnar Ekelöfs Diwantrilogi, modern lyrik av Östen Sjöstrand och Ella Hillbäck, Alf Henriksons bysantinska anekdoter, Tito Collianders memoarer och karelsk exotism. Ett kapitel tar upp hur de ortodoxt kristna församlingarna i Stockholm började använda svenska som liturgiskt språk inom den bysantinska traditionen. Perspektivet är kultursemiotiskt. Särskilt uppmärksammas Bysans karaktär av gränsområde, resenärernas kunskapssyn samt förmedlingen av realia och litterära texter.

Lämna ett svar