Nyhet

Världen idag recenserar Herrnhutismen i Västsverige.

Väckelse skapade innovativt företagande i Sverige.

Den växelverkan som finns mellan kyrka, teologi och ekonomisk utveckling är ett spännande och omdebatterat ämne. Det finns i dag relativt få svenska kyrkohistoriker och ekonomihistoriker som undersöker eventuella samband av detta slag. Det kräver både teologisk och samhällsvetenskaplig kompetens och ett visst mod.

Läs hela Torbjörn Aronsons recension här…