Nyhet

Tidskriften Signum uppmärksammar Dårskapens lov

Läs Fredrik Heidings artikel i Signum nr. 5 2012: Dåraktig kristen humanism – Erasmus syntes av rationalitet och galenskap i kristen tro. På Signums hemsida kan du läsa senaste numret i pdf-format  …Till recensionen