Nyhet

Recension i Svenska dagbladet

Glenn Hægerstams bok Den empatiska människan recenseras i Svd …

Ett modeord för vår gåtfulla godhet. Om vår empatiska förmåga är svårförklarlig gäller detta i ännu högre grad bristen på empati. I boken ”Den empatiska människan” undersöker Glenn Hægerstam det bara drygt 100 år gamla begreppet empati ur filosofisk, psykologisk, estetisk och medicinsk synvinkel. Läs mer på svd…