Nyhet

Recension av “Guds sändebud i Mongoliet”

Storslagen berättelse om svensk mission i Mongoliet …

Anita Öhborg, nutida släkting till mongmolmissionären och ”flickdoktorn” Greta Nilsson har gjort ett grannlaga grävarbete för att berätta den Svenska Mongolmissionens historia. Håkan Arenius har läst hennes bok ”Guds sändebud i Mongoliet”. Läs hela recensionen av Håkan Arenius här…