Nyhet

Peter Halldorfs “Med evig kärlek” recenseras

Ett ord för dagen att leva på och reflektera över. Ambitionen att stanna upp inför dagens sysslor och fundera över livets lite större frågor finns såväl i andliga sammanhang som i ett mer allmänmänskligt perspektiv. Sveriges radios ”Tankar för dagen” i P1 är ett bra exempel på behovet hos oss alla att inte bara rusa rätt in i den nya dagen. …Till recensionen