Landet som glomde Gud
Nyhet

Per Ewert intervjuas i Dagen

Bra intervju med Per Ewert i Dagen gällande hans senaste bok Landet som glömde Gud

Som forskare hävdar Per Ewert efter sju års grävande i partiprogram, statliga utredningar och politiska biografier att Socialdemokraterna har haft en uttalad politisk ambition att driva Sverige i en sekulär och oberoende individualistisk riktning under sitt långa regeringsinnehav på 1900-talet.
Bort från små gemenskaper och kristen kultur.
– Politik spelar roll när det gäller hur samhället formas och värderingar byggs för det uppväxande släktet. Sedan har naturligtvis även kultur, filosofi och annat också påverkat. Utvecklingen har inte gått åt samma håll i alla andra länder, säger han.
/…/
Finns det då något som har överraskat Per Ewert i avhandlingsarbetet och i hans argumentering för att socialdemokratin varit drivande för sekularisering och individualisering?
– Att det för de flesta inte var uttalad religionsfientlighet som dominerade utvecklingen, utan att den var inlindad i allmän fientlighet mot auktoriteter, framför allt när det autonoma projektet fick genomslag på 1960- och 70-talen. Den insikten gör att vi bättre kan förstå varför Sverige är så annorlunda jämfört med andra länder

Köp boken här på vår hemsida och läs gärna Thomas Österbergs intervju här.