Nyhet

Per Åkerlund blir Hedersdoktor

Vi är glada och oerhört stolta att kunna berätta att vår Förlagschef och grundare av bokförlaget, Per Åkerlund blir Hedersdoktor vid Teologiska fakulteten vid Lunds universitet. Här följer fakultetens motivering …

Teologiska fakulteten vill uppmärksamma bokförläggare Per Åkerlunds utomordentliga insatser inom fakultetens område.

I mer än 35 år har bokförläggaren Per Åkerlund givit ut böcker av svenska teologer, inte minst från Lundafakulteten, och aktivt spårat upp och föreslagit teologisk litteratur att översätta till svenska, såväl äldre som modern. Han har på så sätt bidragit inte bara till bokproduktion i snäv mening utan till att bredda förståelsen för andra religiösa traditioner i historia och i nutid. Tack vare Per Åkerlund finns det på svenska ett för nordiska förhållanden osedvanligt brett urval av såväl äldre som aktuell teologisk litteratur. Vi har genom Per Åkerlunds verksamhet tillgång till klassiska kristna texter, litteratur om mystik i olika traditioner, samt facklitteratur om filosofi, psykologi, historia, konst, musik och litteratur. Per Åkerlunds breda utgivning har fått ett betydande genomslag i vidare kulturella sammanhang.

Teologiska fakultetens beslut att utse Per Åkerlund till teologie doktor honoris causa är ett konkret tecken på uppskattningen av hans bidrag till verksamheten vid fakulteten och dess Centrum för teologi och religionsvetenskap.