Nyhet

Olof Andrén har avlidit

OLOF ANDRÉN 1916–2019

Den 2:a juli avled teol dr Olof Andrén, 103 år gammal. Efter sin pensionering som kyrkoherde i Gävle hade vi på Artos förlag glädjen och förmånen att få Olof som en trogen medarbetare. Han översatte framför allt kyrkofäder och även annan teologisk litteratur. Under många år samarbetade Per Beskow med Olof i översättningsarbetet.

Som man kan se av Artos utgivningslista blev det en lång serie av texter från Kyrkofäderna som Olof översatte: Athanasios av AlexandriaAugustinus, Eusebios av Caesarea, Gregorios av Nazianzos, Gregorios av Nyssa, Irenaeus av LyonJohannes ChrysostomosJohannes DamaskenosJohannes MoschosMakariosOrigenes och Symeon den nye teologen. Till sin hundraårsdag 2016 publicerade vi översättningen av Irenaeus omfångsrikaskrift Mot heresierna. Året efter gav vi ut hans översättning av Basleios Om den hela Anden och vi vet att Olof även efter denna bok hade planer på fler översättningar.

Olof översatte också tre stora band med texter från kyrkofäderna som kommentar till alla texter under kyrkoåret i den Svenska Evangelieboken. Den har varit av stor betydelse för många av landets präster.

I djup tacksamhet önskar vi frid över Olof Andrén, en av vår kyrkas flitigaste arbetare.