Nyhet

Mässbok

Mässbok – utkommer i juni 2018 …

Då Artos förlag fått avslag på vår förfrågan om att ge ut en ny upplaga av vårt uppskattade missale, kommer vi istället att ge ut en mässbok. Den är tänkt som ett komplement till Kyrkohandbok för Svenska kyrkan 2017. Mässboken ges ut till inspiration och hjälp att fördjupa firandet av eukaristins mysterium i enlighet med den allmänkyrkliga traditionen.

I mässboken finns inte material som är nyskrivet eller förändrat jämfört med Kyrkohandbokens föregångare att vara med. Mässbok innehåller däremot en mässordning baserad på det material som fanns redan i Handboken 1986. Den kommer också — liksom vårt nuvarande missale — att ha förslag på böner för moment som är öppna för fri formulering för mässa och kyrkliga handlingar samt ett rikare kyrkoårsmaterial. Som vägledning finns instruktioner och anvisningar hur mässan i Svenska kyrkan kan gestaltas i enlighet med allmänkyrklig praxis inom ramen för gällande Kyrkohandbok.

Mässbok beställs här.