Nyhet

Majken Öst-Söderlunds bok recenseras

Tidningen Dagen recenserar “Den enda jag vet”. – En levande självbiografi med en stor portion värme…

Hur är det att tillhöra den grupp människor som inte kan konsten att surfa på bönebrus och lovsånger, personer som drar de yttersta konsekvenserna av en sträng undervisning? En del väljer att tiga och lida, somliga vänder ryggen åt allt vad kristen tro heter. Andra gör som Majken Öst-Söderlund: försöker sätta ord på erfarenheter och känslor.

Hon är en välformulerad berättare, och delvis är hennes bok ett tidsdokument från efterkrigstidens Finland. Andra världskriget kastar fortfarande sin skugga över ett traumatiserat folk. Till recensionen …