Nyhet

John Sjögren i Svenska dagbladet

Hur få ihop dagislämningen med Guds kärlek?

Hur ska man förena vardagspusslet med den kristna plikten att följa Jesus? John Sjögren ger inte några handfasta svar i sin nya bok ”Efterföljelsens glädje”, men bjuder läsarna på en teologisk kulturbetraktelse om att vara kallad. Läs Erik Helmersons recension här