Nyhet

Joel Halldorfs bok recenseras i Borås tidning

Lewi Pethrus kritiskt granskad.
Författaren Joel Halldorf förmedlar den spänning som uppenbarar sig med Lewi Pethrus och hans omgivning. Det är en föredömligt klar framställning, tycker Bo W Jonsson.…

Utan tvekan framstår Lewi Pethrus (1884–1974) som en av svensk kristenhets centralgestalter i modern tid. … Läs Bo W Jonssons recension här