Nyhet

Fler recensioner om Peter Halldorfs nya bok

Balanserat av Peter Halldorf om enhet
Peter Halldorf ”Att älska sin nästas kyrka som sin egen” …

”Se, vad de älskar varandra”, sade människor om den första kristna kyrkan. Jesu ord om kristen enhet i Johannesevan­geliet 17 hade börjat gå i uppfyllelse: ”Då skall världen tro på att du har sänt mig.” Tyvärr är inte fortsättningen på kyrkohistorien alltid lika uppmuntrande.… Läs hela recensionen av Janne Carlsson här…