Nyhet

Det goda samhället recenserar Sjögrens nya bok

Richard Sörman: Det finns någon som gått före …

Är friheten en börda? Är det slitsamt att på egen hand axla ansvaret för sitt liv? Den moderna människan ska själv välja sina handlingar – ibland till och med sina känslor –, hon ska ensam formulera meningen med sitt liv: ”livet får den mening man ger det” brukar vi säga. Allt vilar på henne självt. Läs Richard Sörmans recension här