Nyhet

Antoon Geels

Med sorg och ledsnad tog vi den 23 oktober emot beskedet att vår författare och vän Antoon Geels (född 1946) efter tre månaders sjukdom hade avlidit. Antoon var sedan 2001 och till sin pensionering professor i religionshistoria med religionspsykologi vid Lunds universitet. Han skrev 1980 sin avhandling om Hjalmar Ekström, vilkens brevsamling, Den fördolda verkstaden, var den första bok som Artos gav ut.

Artos & Norma har under åren gett ut följande böcker av Antoon Geels: Det fördolda livet. Mystikern Hjalmar Ekström – liv och lära (1996), Judisk mystik (1998), Muslimsk mystik (1999), Kristen mystik I (2000), Förvandlande ögonblick. Gudsuppenbarelser i vår tid (2001), Kristen mystik II (2003), Laga världen – med ickevåld, medkänsla och andra verktyg (2014).

Några veckor innan Antoons bortgång överlämnade han till förlaget en översättning av den nederländske, medeltide mystikern Jan van Ruysbroek, Det andliga bröllopet, som alltså blev den sista boken han arbetade med. Vi är hedrade över att få ge ut den våren 2021.