Nyhet

Aftonbladet uppmärksammar Tito Colliander

Ny chans att läsa Trotzigs och Tingstens favorit – Tito Collianders memoarserie ges ut på nytt …

Den finlandssvenske författaren Tito Colliander (1904-1989) gav från mitten av sextiotalet ut en serie meditativa minnesböcker i sju volymer. Enligt Birgitta Trotzig borde de få klassikerstatus. Även Herbert Tingsten tillhörde de beundrande läsarna, inte minst för de andliga dimensioner som böckerna enligt honom förmedlade. Läs mer …