Visar 31–60 av 172 resultat

Show sidebar

Från konflikt till gemenskap

Kampen om samhällsreligionen – Dagens Nyheters djävulskampanj 1909

Herrens verk i många heliga aktiviteter

Mellan tid och evighet – Eskatologiska perspektiv i den tidiga kyrkan

Perspektiv på kyrkans år

Om trons källa och mönster

Guds åker? Invigning av begravningsplatser i ett mångkulturellt Sverige

Kyrklig rätt och kyrklig orätt – kyrkorättsliga perspektiv

Sjukbesök och dödsberedelse

Bortom protestantismen

Psalm, hymn och andlig visa – Hymnologiska studier

Mässa för enhetens skull

Gudstjänsten – platsen för växt och fördjupning

Samtal om den kristna tron

Ordo Missæ – Missalen och missaletillägg i Svenska kyrkan 1942–1967

Framtidens gudstjänst – Svenskt Gudstjänstliv 2014

När fikonträdet skjuter blad … Några sånger under tiden

Den helige Benedictus liv

Biskop Bertil undervisar – Hittills outgiven bibelundervisning av Bertil E. Gärtner

I rörelse – Fyra artiklar om kyrkans mission skrivna för präst- och diakonmötet 2013 i Strängnäs stift

Kyrkan och dopet idag – om dop i 2010-talet

Förtröstans hermeneutik – Nathan Söderbloms lutheranvändning och traditionsbearbetningens problematik

Undersåten som förstod

Kyrkomusik – Svenskt gudstjänstliv 2012

Den fördolda verkstaden

Tillvarons utmaningar – Religionsfilosofiska studier i erfarenhet, tro och mening

Vision och verklighet – En bok om Martin Luther

Den signade dag – Den nordiska dagvisans ursprungsfunktion Texter, analyser, hypoteser

Soteria och Gnosis – Frälsning och kunskap i den tidiga kyrkan

Spåren efter Jesus – Om kyrkans fyra evangelier