Visar 31–60 av 128 resultat

Show sidebar

Den underbara vägen – En bok om det inre livet med Gud

Esaias Tegnérs kyrkliga tal Del I 1813–1823

Och hela folket sade Amen – Perspektiv på gudstjänst och kyrka

Ett hoppfullt tidens tecken – Från elitism till holism

Adolf Fredrik Lindblad – En tonsättare och hans vänner

Katedralens hemlighet – Sekularisering och religiös övertygelse

Helgon och syndare – En bok om påvarnas historia

Svunna ögonblick – Svenska möten med Grekland

Från Bysans till Putin – Historier om Ryssland

Guds sändebud i Mongoliet

Anne-Marie Thunberg – Samhälls- och kulturdebatt under 1900-talets andra hälft

Kyrkornas mysterium

Aldrig förstummas – Arvo Pärt och musikens källor

Söndagarna

Som om Gud inte finns – En bok om sekularisering

Henry Weman – Domkyrkoorganist och körledare i kyrkomusikaliskt spänningsfält

Låt oss ses i din skönhet

Maria i kult, konst, vision

Nathan Söderblom och hans tid

Sankt Brendans sjöfärd

Den nya människan, och den gamla

Kännetecken – Att söka guds närvaro i en kaotisk tid

Amor Meus Crucifixus Est. Pilgrimsikon i vår tid

Dag efter dag – Bergets tidebönsbok

Med tomma händer. Böner i väntetider

Jesus från Nasaret del III

Hans Brask – biskop mellan påvemakt och kungamakt

Wilhelm Peterson Berger – tondiktare och kritiker

Vägen mellan öst och väst

Det nya vinet – om Andens frukter