Visar 61–90 av 213 resultat

Show sidebar

Psaltarpsalmer

Gud i verkligheten – Möte med K E Løgstrup, Emilia Fogelklou och Ignatius av Loyola

Inkorporerad

Jesusbönen

Prästen i kyrkan

Martin Luthers egna toner och ord om musik

Kalmar stifts biskopsporträtt

Mikael Agricola – Hans liv och verk

Alla himlens fåglar har flytt

Biskop Lewi Pethrus – Biografi över ett ledarskap

Ecclesia semper reformanda – Texter om kyrkan, kyrkans liv och kyrkokritik

Uppsala domkyrka – Den bedjande kyrkan

Den underbara vägen – En bok om det inre livet med Gud

Reformation och gudstjänst

Älskade Johannes – Den lärjunge Jesus hade kär; ett evangelium vördat i öst

Islossningen – Peter Lorenz Sellergrens teologi och hans själavård

Närmare Guds hjärta

Din är jorden – om Luther, andlighet och ekoteologi

Med doft av salighet

Och hela folket sade Amen – Perspektiv på gudstjänst och kyrka

Martin Luther – Människohjärtat och Bibeln

Kättarland – En bok om reformationen i Sverige

Arjeplogsväckelsen 1905 I same- och nybyggarland med Svenska kyrkan och EFS i samverkan 1889–1916

Ett hoppfullt tidens tecken – Från elitism till holism

Att älska sin nästas kyrka som sin egen

Luther i Sverige – Den svenska lutherbilden under fyra sekler

För Kristi ära – Hjärtat i Augsburgska bekännelsen

Samtidigt…

Carl Olof Rosenius – Teolog, författare, själavårdare

Katedralens hemlighet – Sekularisering och religiös övertygelse