Växjö stift 850 år – Studier och essäer

334 kr

Artikelnr: 9789177771500 Kategorier: , Förlag: | Antal sidor: 477 Format: | Redaktör: ||| Övrigt:

Växjö stiftshistoriska sällskap – Skrifter 25

Beskrivning

Beskrivning

Växjö stift leder sina traditioner tillbaka till S:t Sigfrid på 1000-talet. Dess förste biskop nämns omkring 1170.
I femton tematiska kapitel speglas stiftets liv och förhållanden under 850 år. Från att ursprungligen ha bestått endast av det lilla folklandet Värend har det flera gånger utvidgats till att i dag omfatta nästan hela Småland och Öland. Boken redovisar också hur indelningen i kontrakt, pastorat och församlingar förändrats genom tiderna.
Läsaren får följa nedslag i Växjö stifts historia med början i kristnandet och Sigfridstraditionen och sedan vidare till medeltidens mirakelberättelser och reformationstidevarvets förändringar. 1600- och 1700-talens kyrkoliv och folkliga fromhet liksom 1800-talets väckelser skildras också.
En särskild studie ägnas det komplicerade skeendet när Växjö och Kalmar stift från 1915 skulle smälta samman. På 1900-talet började stiftet tydligare fungera som en pastoral arbetsenhet samtidigt som genomgripande pastoratsförändringar ägde rum.
På många punkter är det ny forskning som läggs fram.
I essäform presenteras de kända stiftsprofilerna Emilie Petersen (»Mormor på Herrestad«) och träsnidaren Eva Spångberg, och ur lekfolkets perspektiv det lokala församlingslivet av i dag och med tanke på framtiden. Boken handlar på så sätt också om 2000-talet.