Tillbaka

Var Sveriges sak också kyrkans? Svenska kyrkans utrikespolitiska aktivitet 1930–1945 En tidslägesorienterad analys

249 kr

Artikelnr: 9789172170711 Kategori: Författare: | Förlag: | Antal sidor: 670 Format: |
Beskrivning

Beskrivning

Birgitta Brodds avhandling Var Sveriges sak också kyrkans? är ett försök att klarlägga och utreda den Svenska kyrkans sätt att agera i utrikespolitiska frågor under åren 1930–1945 med särskild tonvikt på
förhållandet till Tyskland och England. Författaren arbetar utifrån tre huvudfrågeställningar: Hur såg relationerna i utrikespolitiskt avseende ut mellan Svenska kyrkan å ena sidan och Sveriges riksdag och regering å andra sidan? Varför, i vilka frågor och vid vilka tillfällen lade sig de tyska och engelska regeringarna i den Svenska kyrkans agerande? Hur såg det svenska utrikesdepartementet på Svenska kyrkans utlandsrelationer, fanns där ett spännings- eller samverkansförhållande i de frågor de gemensamt hade att handlägga?
Boken ger också en samtida bild av mentalitetsläget inom områdena politik, kultur och kyrka och presenterar tillsammans med en genomgång av de aktiva biskoparnas herdabrev en granskning och analys av hur delar av Svenska kyrkans prästerskap kunde anamma den icke-kristna nationalsocialismen. Resultaten presenteras i en omfattande avslutande analys som ger intressanta inblickar i ett stycke modern svensk historia.