Välfärdsinsatser på religiös grund

253 kr

Artikelnr: 9789175807058 Kategori: Förlag: | Antal sidor: 359 Format: | Redaktör: | Övrigt:

Denna antologi ingår i Linnéstödsprogrammet vid Uppsala universitet: The Impact of Religion: Challenges for Society, Law and Democracy

Beskrivning

Beskrivning

Frågan om hur välfärden ska organiseras i en allt mer marknadsstyrd ekonomi är en brännande fråga. Det gäller också frågan om ideella religiösa aktörers välfärdsroll. Denna antologi vill föra in de religiösa aktörerna i det komplexa fält av förhandlingar om ett nytt samhällskontrakt som pågår. Till bakgrunden hör statliga initiativ till ökad mångfald men även den ökade globala ekonomiska och sociala/religiösa rörligheten. Hur bör ideella sociala och religiösa organisationer, särskilt Svenska kyrkan, förhålla sig till den pågående samhällsomvandlingen? Vilken kvalitativ särart motiverar det religiösa engagemanget? Är det över huvud taget meningsfullt att engagera sig om denna särart inte får komma till uttryck? Och hur ställer sig medborgarna till denna utveckling?

Denna antologi bygger på resultat från en befolkningsundersökning om attityder till Svenska kyrkan (och religiösa organisationer) som alternativa välfärdsutförare. Antologin innebär en väsentlig breddning och fördjupning kring en av Sveriges mest komplexa framtidsfrågor som rör relationen mellan välfärdens organisering och den ökade religiösa synligheten i det sekulära Sverige.

I boken medverkar: Olav Helge Angell, Paula Blomqvist, Anders Bäckström, Miriam Hollmer, Eva Jeppsson Grassman, Annette Leis-Peters, Stig Linde, Anna Mankell, Filip Wijkström, Ulrika Winblad.