Vägar till bön

49 kr

Artikelnr: 9789175803661 Kategori: Författare: | Förlag: | Antal sidor: 141Format: | Övrigt:

Vi justerar rabatten på fakturan som skickas med försändelsen.

Beskrivning

Beskrivning

Det här är en bok för den som har fattat beslutet att be regelbundet. Vi är många som har börjat – våra föresatser har varit goda. I början är det lätt, då vi själva står i centrum och har kontroll. Men efter ett tag blir det svårare. Vi vet inte vart Gud vill leda oss. Vi tror oss ha kommit på fel spår. Då är det frestande att ge upp.

»Bönen är en konst och ett liv som vi måste lära oss. Lärjungarna själva kände detta behov och bad Jesus: ’Herre, lär oss att be’ (Luk 11:1). Man kan kanske tycka att bönen är något spontant – någonting som man inte behöver lära sig eller öva sig i. Vi glömmer så lätt att vi en gång i livet lärde oss det som nu förefaller oss naturligt och spontant: att gå, att tala osv. Det är därför viktigt att vi lär oss att be, att vi är uthålliga och inte ger upp. Många börjar – vi har kanske själva haft goda föresatser, gång på gång, när det gäller bönen – och vi vet hur det blev. Häri ligger en svårighet för alla och det hör till själva bönens natur. Bönen är till sitt väsen en relation till en annan, till Gud.«