Undervisande tal

268 kr

Artikelnr: 9789175803074 Kategori: Författare: | Förlag: | Antal sidor: 247 Format: | Översättare: |
Beskrivning

Beskrivning

Mäster Eckehart (1260–1328) är en av de viktigaste källorna till det moderna Europas existentiella filosofi och mystiska teologi. Han är prosakonstnär av den svåra skola som vill säga det osägbara. Och han är en av de pålitliga andliga ledarna. I traktaterna Undervisande samtal och Den gudomliga tröstens bok talar själsanalytikern och själasörjaren Eckehart omedelbart till den moderna människan i »ett evigt grönskande nu« – de 700 åren i tid utgör intet avstånd. I volymens andra del presenteras ett fylligt urval av Eckeharts latinska skrifter. I samråd med professor Dr Josef Koch, Köln, har sådana texter valts som dels är så lättillgängliga som möjligt och dels allsidigt tecknar den filosofiska bakgrunden till Eckeharts förkunnelse. Bertil Brisman är översättare till boken. Hans arbeten har fått idel lovord för »djup förtrogenhet med Eckehart, och språklig och stilistisk finess«.