Tybeck – den avsatte prästen

269 kr

Artikelnr: 9789175805443 Kategori: Författare: | Förlag: | Antal sidor: 282 Format: |
Beskrivning

Beskrivning

Swedenborgsarkivet i Kungliga Vetenskapsakademien finns med på UNESCO:s lista över Memory of the World. Det vittnar om hans betydelse. Hans omfattande intressen på så skilda områden som teknik, filosofi, medicin, litteratur och religion har väckt uppmärksamhet inom olika forskningsgrenar. Omkring hans religiösa idéer – vilka efter 1745 helt sysselsatte honom – bildades en kyrka, The New Church, som i Sverige först kunde framträda vid 1800-talets slut. Redan tidigare hade dock hans teologi väckt uppmärksamhet. Denna bok behandlar prästen Johan Tybeck. Han är en av Swedenborgs mest framträdande anhängare i Sverige, energiskt engagerad att sprida hans lära under den långa tiden från 1780- talet till 1837 då han dog. Omkring honom fanns ett nätverk av likasinnade och efter hans avsättning som präst 1818 blev han ännu mer uppmärksammad i den aktuella debatten om prästens lärofrihet.

I denna biografi belyses både en ganska dold grupp inom svenska kyrkan, som var anhängare av Swedenborgs religiösa tankar, och den enskilde prästens skyldighet att följa kyrkans lära. Tybecks livsöde visar hur tryckfrihetslagarna i sin tillämpning gav ett dåligt skydd för kyrkans lära. Denna bestämdes på olika sätt. Tybeck drog sig inte undan. Han ville väcka uppmärksamhet.