Tro och verklighet

155 kr

Artikelnr: 9789175803395 Kategori: Författare: | Förlag: | Antal sidor: 124 Format: |
Beskrivning

Beskrivning

Vilken verklighet är det som den kristna tron hänvisar till och har sin förankring i? Naturligtvis finns det mer än ett svar på denna fundamentala fråga. Det som förenar de tre studierna i Tro och verklighet, som var för sig är fristående, är att de behandlar frågan om tro och verklighet, och att de återger några grundläggande teologiska diskussionsämnen under 1900-talet. Det som då hände kan vi nu se tillbaka på med ett perspektiv, som gör det lättare att överblicka och finna de bärande linjerna. Trots att de teologer, som här kommit till tals, i regel är välkända sedan länge, har resultatet av undersökningen ofta blivit överraskande. Bengt Hägglund är professor emeritus i systematisk teologi i Lund. Han har skrivit en lång rad också internationellt uppmärksammade böcker.