Tito Colliander och den ryska heligheten

199 kr

Artikelnr: 9789175803869 Kategori: Författare: | Förlag: | Antal sidor: 198Format: |
Beskrivning

Beskrivning

Tito colliander (1904–89) var en av 1900-talets främsta finlandssvenska författare. Mest känd blev han för en memoarsvit där han meditativt berättar om sitt liv. Man får där följa honom från barndomsåren i hungerns och revolutionens Petrograd via konstnärsår i Paris och författarliv på Karelska näset. Under en period på 30-talet bor han i den estniska byn Petseri, dominerad av ett berömt kloster och präglad av en rysk kultur. Det är här som han återknyter till barndomens upplevelser av »den ryska heligheten« och tar steget in i den ortodoxa kyrkan. Hans liv ter sig ibland kaotiskt men han hämtar så småningom stadga och styrka i den andliga tradition som förmedlas av hans biktfar, prästmunken Fader Johannes i Nya Valamo kloster i Finland.

Om Tito Collianders memoarsvit skrev en gång den kände publicisten Herbert Tingsten: »Jag vet mig inte hos någon predikare eller mystiker ha funnit en sådan bild av det andliga, av det oförgängliga«.

Astrid Andersson Wretmark är teologie doktor och präst i Svenska kyrkan. Hon har under en lång följd av år intresserat
sig för Tito Colliander och uppsökt många av de miljöer han skriver om. I den här boken spårar hon »den ryska helighetens« inflytande på han liv och författarskap.